Se vilka kortalternativ som finns!


Terminskort

Vuxen: 600:-
Studerande (visa ditt CSNbevis): 500 kr
Senior 65+: 500:-
Ungdom från 14 tom 19 år: 400:-
Barn tom 13 år: 300:-


Halvterminskort fr.o.m. 25 mars
halva priset på samtliga terminskort.

10-gångskort

Kostar 400 kronor.
Kortet är inte personligt och det är inte heller tidsbegränsat.

Engångsbiljett

Vill du prova en gång kostar det
50 kronor.


Använd ditt friskvårdsbidrag med hjälp av Epassi

Skaffa träningskort hos Gymmix Karlskrona via friskvårdsappen.

Terminskort via Epassi kostar 675:-
(det högre priset beror på att Epassi tar ut en kostnad för varje sålt kort).

Sommarkort v 22-34 225:-

Prova-på-veckor

När vår- respektive höstterminen startar bjuder föreningen på två veckors prova på! Gå på hur många pass du vill.

Sommar och jul

Under sommar och jul/nyår erbjuds ett begränsat antal pass.

På sommaren kan du köpa ett sommarkort för 200 kronor (225 kr via Epassi) eller så betalar du 20 kronor
per gång.

Passen under jul/nyår är gratis:-)

Här är svaren

FAQ

Betalning sker helst med swishnr: 1231068980.
Annars gäller kontant betalning.
Du kan även använda Epassi

Vårtermin vanligtvis vecka 3-21.
Hösttermin vanligtvis vecka 35-50.

En ledare eller fixare säljer kort innan varje pass.

styrelsen@gymmixkarlskrona.com

När vi är säkra på att en av föreningens motionärer glömt något lägger vi det i vårt skåp. I övriga fall är det bäst att kontakta kommunen.

835000-6121

Klockan 14.00 på Bastasjö förskola, Strövarevägen 2

Dagordning vid Föreningen Gymmix Karlskrona 21:e årsmöte.

1 Mötets öppnande
2 Om årsmötets annonsering i laga tid
3 Fastställande av dagordning
4 Val av årsmötets funktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) 2 st protokolljusterare (tillika rösträknare).
5 Styrelsens berättelse
6 Ekonomisk berättelse
7 Revisorernas berättelse
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Budgetförslag för verksamhetsåret 2023
10 Val a) Ordförande 1 år ( tidigare Charlotte Ljungman) b) Kassör 2 år (tidigare Tomas Thaung) b) 2 ledamöter 2 år (Felicia och Elin)
11 Behandling av till styrelsen inkomna motioner
12 Avslutning

Halva priset på alla terminskort fr.o.m. 25 mars när du betalar kontant eller med Swish.
Köp via Epassi kostar terminskortet 350:-