Undrar du över något?

Du kan alltid fråga ledare och fixare på plats innan eller efter passen, men det går även bra att e-posta.

Skicka e-post till…

styrelsen@gymmixkarlskrona.com

för senaste informationen

Följ föreningen på sociala medier

Här är svaren

FAQ

Betalning sker helst med swishnr: 1231068980.
Annars gäller kontant betalning.
Du kan även använda Epassi

Vårtermin vanligtvis vecka 3-21.
Hösttermin vanligtvis vecka 35-50.

En ledare eller fixare säljer kort innan varje pass.

styrelsen@gymmixkarlskrona.com

När vi är säkra på att en av föreningens motionärer glömt något lägger vi det i vårt skåp. I övriga fall är det bäst att kontakta kommunen.

835000-6121

Klockan 14.00 på Bastasjö förskola, Strövarevägen 2

Dagordning vid Föreningen Gymmix Karlskrona 21:e årsmöte.

1 Mötets öppnande
2 Om årsmötets annonsering i laga tid
3 Fastställande av dagordning
4 Val av årsmötets funktionärer a) Ordförande b) Sekreterare c) 2 st protokolljusterare (tillika rösträknare).
5 Styrelsens berättelse
6 Ekonomisk berättelse
7 Revisorernas berättelse
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9 Budgetförslag för verksamhetsåret 2023
10 Val a) Ordförande 1 år ( tidigare Charlotte Ljungman) b) Kassör 2 år (tidigare Tomas Thaung) b) 2 ledamöter 2 år (Felicia och Elin)
11 Behandling av till styrelsen inkomna motioner
12 Avslutning

Halva priset på alla terminskort fr.o.m. 25 mars när du betalar kontant eller med Swish.
Köp via Epassi kostar terminskortet 350:-